Idioma:  
Español
Logo G2 Software AVÍS LEGAL
AVÍS LEGAL
En compliment del previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; es posa de manifest que la Societat Software J.Gras, S.L., amb domicili al carrer Alcalde Armengou nº53, codi postal 08242 de Manresa (Barcelona), i amb CIF B62457825, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 33667, llibre 0, fol 0168, secció general, full233600, inscripció 1.

Per contactar amb nosaltres pot adreçar-se al telèfon +34 938770846, al fax +34 938771064, o al correu electrònic g2soft@g2soft.com
POLÍTICA DE PRIVACITAT
La política de privacitat de G2 Software, respecte als clients emmagatzemats en les nostres bases de dades, està presidida pel compliment de la legalitat vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, informem al client de la incorporació de les seves dades en fitxers automatitzats, del tractament informàtic que van a ser sotmesos, així com de la finalitat per a la qual són recollits i tractats. G2 Software, com a responsable del fitxer, compta amb els mitjans tècnics, organitzatius i humans necessaris per a garantir la seguretat i protecció dels seus sistemes d'informació, així com de les dades i informació dels clients que en ells s'emmagatzemen. Els nostres clients poden utilitzar qualsevol dels canals de comunicació de G2 Software per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent.

Concretament per a exercitar els seus drets, els nostres clients podran utilitzar qualsevol dels canals de comunicació per a contactar amb G2 Software: acudir directament a la seu de l'empresa, contactar a través de correu electrònic o utilitzar el servei en la pròpia web. En definitiva, s'ofereix la possibilitat que els clients exercitin el seu dret pel mitjà de comunicació que prefereixin.

G2 Software garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pel client sota el control i les mesures de seguretat anteriorment descrits.

Només els serveis tècnics i comercials de G2 Software tindran accés a aquesta informació. Així mateix, sol·licitem el consentiment necessari perquè les dades siguin cedides a les empreses del Grup i la seva xarxa de distribució, conforme al disposat en els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Alguna de les pàgines del website de G2 Software, utilitzen "cookies". Els nostres "cookies" serveixen per a identificar una sessió d'usuaris ("cookies de sessió") i/o un ordinador ("cookies temporals"), i no proporcionen per si mateixos ni el nom de l'usuari ni cap altra dada personal. Tampoc poden llegir dades del seu disc dur ni arxius "cookie" creats per altres proveïdors.

Per a utilitzar alguns dels nostres serveis és necessari que l'usuari permeti la utilització de "cookies de sessió" enviades per G2 Software, les quals romanen únicament mentre l'usuari manté oberta la seva sessió i no s'emmagatzemen en el seu equip. Gràcies a aquest instrument, podem reforçar la seva seguretat i facilitar-li una navegació més ràpida.

Per altra banda, G2 Software utilitza els "cookies permanents" per a millorar la navegació en el nostre lloc web, determinar amb quina freqüència els usuaris utilitzen els nostres serveis i conèixer patrons estadístics de comportament, sempre amb la intenció d'oferir un millor servei.

Tant en la utilització de "cookies de sessió" com en l'ús de "cookies permanents", vostè té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de "cookies" de forma que es pugui impedir la instal·lació dels mateixos en el seu disc dur. L'habitual serà que no necessiti fer cap canvi en el seu ordinador, doncs la configuració estàndard dels navegadors accepta la seva utilització. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.
CONDICIONS D'ÚS
A continuació li presentem les condicions d'ús de la web. Si està d'acord amb elles, premi el botó Acceptar condicions per a continuar amb l'alta d'usuari. Si no està d'acord amb les condicions, premi el botó Tancar per a sortir de l'alta d'usuari.

1.- Objecte de les condicions generals d'ús:

G2 Software ofereix aquest servei subjecte a les presents condicions d'ús.

Les presents condicions generals d'ús no exclouen la possibilitat que certs serveis o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de continguts i serveis generals G2 Software (situada a la URL http://www.g2soft.com ) se sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades pel client abans de la seva activació.

2.- Responsabilitat pel procés i ús dels continguts a Internet:

El client assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, mals o accions que poguessin derivar-se de l'accés als continguts del website així com de la seva reproducció o difusió.

G2 Software no serà responsable de les infraccions de qualsevol client que afectin als drets d'un altre client de G2 Software, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

3.- Propietat intel·lectual i industrial:

El client reconeix que els elements i utilitats integrats dintre del website estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a G2 Software. En conseqüència, el client es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents condicions generals d'ús, éssent l'únic responsable del seu incompliment enfront de tercers.

El client reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, transformació o publicació de qualsevol element o utilitat integrada dintre del website constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de G2 Software, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

El títol i els drets de propietat sobre el website seran en tot cas titularitat de G2 Software, de tal forma que el client es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes que apareguin en el website.

Així mateix, el client reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del servei, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'altra índole. Excepte acord particular entre les parts, el client es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés ni tampoc dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del website.

El client s'obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del website per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per a intentar atreure als clients del servei cap a altres serveis competidors. Així mateix, el client es fa responsable d'estendre el compliment d'aquestes clàusules a tota aquella persona autoritzada per ell a usar el servei.

El client s'abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l'ús del website que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de G2 Software o de tercers, o que siguin il·licíts o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a G2 Software enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es presenti enfront d'ella com a conseqüència d'aquest ús.

El client s'abstindrà de portar a terme per mitjà de l'ús del website qualsevol destrucció, alteració, inutilització o mals de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a G2 Software, als seus proveïdors o a tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'internet.

4.- Responsabilitat de G2 Software pel funcionament del website:

G2 Software no serà responsable de cap mal que es generi a l'usuari en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents condicions d'Ús a causa de supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a la companyia.

Tampoc G2 Software serà responsable de l'inadequat funcionament del website si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips del client o a la seva insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servei.

5.- Confidencialitat i protecció de dades:

A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, G2 Software informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a G2 Software i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les labors d'informació, formació i comercialització del servei i d'activitats relacionades amb els mateixos.

Per a l'acceptació de les presents condicions generals, G2 Software precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis. En el moment de l'acceptació del present contracte, l'usuari serà informat del caràcter necessari de la recollida de tals dades per a la prestació dels serveis de G2 Software.

Així mateix, en el moment de l'acceptació del present contracte, G2 Software sol·licitarà a l'usuari de forma voluntària, unes dades complementàries, les quals es destinaran a labors d'informació, formació i comercialització dels serveis oferts per G2 Software i d'activitats relacionades amb els mateixos. En el moment de recollida de tals dades per a la prestació dels serveis de G2 Software.

G2 Software informa a l'usuari sobre la possibilitat que li assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per G2 Software en l'adreça Alcalde Armengou, 53, 08240 Manresa (Barcelona).

G2 Software es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure a guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert pel reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel reial decret 994/1999, de 11 de juliol.

6.- Resolució:

G2 Software unilateralment podrà deixar de prestar els serveis oferts per mitjà del website, bastant per a això la mera comunicació al client, en els següents supòsits: utilització de forma poc ètica, ofensiva o incorrecta del website i, en general, en el cas que el client incompleixi qualssevol de les obligacions assumides en virtut de les presents condicions d'ús.

Resolt el servei, G2 Software mantindrà durant quinze dies naturals la informació emmagatzemada per o per al client en el seu servidor. Transcorregut aquest període de temps, G2 Software procedirà a l'esborrat dels mateixos sense que per aquest fet pugui exigir-se-li responsabilitat alguna.

7.- Comunicacions:

G2 Software podrà dirigir al client les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, el client podrà dirigir les seves comunicacions a G2 Software per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, o correu electrònic, dirigit a qualsevol dels departaments de la companyia.

8.- Resolució de controvèrsies:

Sense perjudici de l'existència de normes imperatives en l'Estat de la seva residència, les presents condicions generals estan subjectes i es regeixen per les lleis d'Espanya.

Si vostè no és resident en uns dels Estats membres de la Unió Europea, seran competents els Tribunals Espanyols.
C/ Alcalde Armengou, 53 - 08242 MANRESA (Barcelona)
Tel.: +34 93 877 08 46 - Fax: +34 93 877 20 15
E-mail: g2soft@g2soft.com
G2 Software
Mapa web Avís Legal Disseny web
Hermes
A3 Software
Logo Microsoft